Adresas: 
Žagarės g. 5, Kaunas
Tel.: 37-263673
Fax.: 37-266563

El. paštas: 
daigelisld@gmail.com
Internetinė svetainė: 
http://www.daigelis.kaunas.lm.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Kauno apskr. Kauno m. sav.
Ugdymo programos ir veikla

Ugdymas organizuojamas vadovaujantis lopšelio- darželio „Daigelis“ ikimokyklinio ugdymo programa, “Bendrąja priešmokyklinio ugdymo ir ugdimosi programa”, taikomos ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų saugios gyvensenos įgūdžių ugdymo“ programos rekomendacijos. Vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikiama logopedo pagalba.


Pasiekimai. Apie individualius vaiko pasiekimus, vystymosi raidą pedagogai informuoja tėvus pokalbių metu, grupių susirinkimuose, visuotinio susirinkimo metu Pedagogai kiekvieno vaiko pasiekimus fiksuoja atlikdami tyrimus, stebėjimus, analizuodami vaiko kūrybą ir kt.

Lopšelio-darželio „Daigelis“ vaikai vadovaujami muzikos pedagogės-metodininkės Laimos Kanienės kasmet dalyvauja įvairiuose Kauno miesto ir Respublikiniuose renginiuose:

kalėdinių giesmių festivalyje;
festivaliuose-konkursuose “Jievaro tiltai”, “Giesmių giesmelės”, "Dėkoju mamai ir Marijai";
Respublikiniame vaikų chorų festivalyje “Baltijos bangelės”;
projekte “Darželiai - Kaunui”;

 

Pedagogės su ugdytiniais dalyvauja:
· Darnaus vystymosi principų įgyvendinimo ikimokyklinėse įstaigose metodinio centro renginiuose.
· Vaikų vaidybinės draugijos “Pasakaitė” organizuojamose teatro dienelėse
· Vilijampolės seniūnijos organizuojamuose renginiuose, akcijose;
· Lopšelio- darželio “Pasaka” projekto “ Kurkime gyvūnėliams pasaką“ renginiuose;
· Ikimokyklinių įstaigų saugaus vaiko ugdymo centro projektuose;
· V. Kudirkos viešosios bibliotekos "Šaltinio" filialo renginiuose;
· Odontologijos klinika "Neodenta"
· Menų darželio “Etiudas” projektuose ;
· Respublikiniame projekte “Sveikatos želmenėliai”;
· Kauno ikimokyklinių įstaigų muzikos mokytojų draugijos (MMD) projektuose;
· Lietuvos 1000-čiui rengiamuose projektuose ir renginiuose;
· Šiaulių lopšelio-darželio "Coliukė" respublikiniame plenere "Mažųjų" raštai tūkstantmečio juostoje".